8 Mart Kamuoyu Araştırmasından Çarpıcı Sonuçlar!

486

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yapılan araştırmada, kadın-erkek eşitliği, kadınların yaşadıkları sorunlar ve kadının toplumdaki rolü ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

NG Araştırma Şirketi; kadınlar, erkekler ve toplumla ilgili yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırma, Türkiye genelinde, 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2257 kişinin katılımı ile online araştırma platformu www.benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yapılan kamuoyu araştırmasında kadınların toplumdaki yeri, kazanımları, karşılaştıkları zorluklar, mücadele ettikleri ve etmek zorunda kaldıkları konular bir kez daha gözler önüne serildi. Araştırmaya göre, ankete katılan her 10 kişiden 8’i Türkiye’de cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor. Her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılıyor; fiziksel şiddete maruz bırakılan her 10 kadından 4’ü ise, bunu kimseye söylemiyor. İşte araştırma ile elde edilen çarpıcı sonuçlar:

EV İŞLERİ PAYLAŞILIYOR MU?
Katılımcıların %71’i ev işlerinde sorumlulukların paylaşılması gerektiğini düşünüyor. %27’si ise sorumluluğun kadınlara ait olduğunu savunuyor. Erkeklerin sorumlu olduğu düşüncesini belirtenlerin oranı %2.
PARA KAZANMA SORUMLULUĞU KİME AİT OLMALI?
Para kazanma sorumluluğunun kime ait olması gerektiği sorusuna, katılımcıların %65’i hem kadının hem erkeğin ortak sorumluluğu olduğu yanıtını veriyor; bu oran 18-24 yaş arası katılımcıların cevaplarına bakıldığında ise %75’i buluyor. Sorumluluğun erkeğe ait olduğunu düşünenlerin oranı ise %35.
HER 10 KİŞİDEN 8’İ “EŞİTLİK YOK” DİYOR
Ankete katılan her 10 kişiden 8’i Türkiye’de kadın-erkek eşitliği olmadığını düşünüyor. 10 kişiden 2’si ise eşitlik olduğunu savunuyor.Sadece kadın katılımcıların cevaplarına bakıldığında , her 10 kadından 9’u eşitlik olmadığını düşünüyor.

5 KADINDAN 1’İ ŞİDDETE UĞRUYOR
Araştırmaya katılan her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi tarafından hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını belirtiyor.
Fiziksel şiddete maruz kalan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü bunu kimseye söylemiyor. Her 10 kişiden yaklaşık 4’ü ise anne, baba ve kardeşi gibi 1.dereceden akrabalarıyla bu durumu paylaşıyor. Aileden sonra en çok paylaşılanlar ise yakın arkadaşlar oluyor. Fiziksel şiddete maruz kalanların bunu engellemek için neler yapılabileceğini bilenlerin oranı her 4 kişide üç. Fiziksel şiddet görenlerin bu konudaki bilgisi, şiddet görmemişlere göre daha az.

Araştırmanın bütününe bakıldığında, fiziksel şiddetle beraber psikolojik şiddet de, en çok uygulanan şiddet türleri arasında yer alıyor.
Her 3 kişiden 1’i hayatında en az bir defa psikolojik şiddet gördüğünü söylüyor. Psikolojik şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı erkeklerin 2 katı.
Psikolojik şiddet görenlerin %10’u, bu olguyu bilmediği için yaşadıklarının ne olduğunun farkında değiller.
ŞİDDET UYGULUYOR MUSUNUZ?
Kadınların %20’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca %9.

Erkeklerin %6’sı eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı %8.
Katılımcıların, eşine veya sevgiline psikolojik şiddeti uyguluyor musun sorusuna yanıtı ilginç bir tablo çıkarıyor. Kadınların %43’ü hayatında en az bir defa psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken, psikolojik şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca %16.
Erkeklerin %22’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken, psikolojik şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı %16.
İŞ HAYATINDAKİ KADIN SAYISI
Ankete katılan her 4 kişiden 3’ü kadınların çalışma hayatına atılması gerektiğini düşünüyor. Her 10 kişiden 1’i ise çalışan kadın sayısının azalması gerektiği fikrine sahip.
KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ EN BÜYÜK SORUNU
20 kişiden 9’una göre, çalışan kadının en büyük sorunu evdeki sorumlulukların çoğunu üstlenmesi. Her 20 kişiden yaklaşık 4’ü iş hayatında kadınların fiziksel tacize maruz kalmalarını 2. en önemli sorun olduğunu söylüyor. 3. sırada gelen sorun ise her 20 kişiden 2’sinin belirttiği, erkeklere göre daha fazla psikolojik şiddet görmeleri oluyor.